Prezentarea firmei

  Societatea comercială „REDISZA” S.A. este persoană juridică română începând din anul 2008, de interes public, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române şi are calitate de operator regional.

Activitatea desfăsoară în trei localităţi

Comuna Remetea, operator pentru sistemul de canalizare şi apă.

Comuna Ditrău, operator pentru sistemul de canalizare şi apă.

Comuna Lăzarea, operator pentru sistemul de canalizare.

Serviciile noastre

Asigurarea apei potabile

Colectarea şi epurarea apei uzate

Vidanjare şi spălare reţea

Colectarea şi transportul apei uzate

Verificarea probelor din apa făcute de laboratorul societăţii


Uzina de apă

Cantitatea de apă potabilă pentru localităţile Remetea şi Ditrău este asigurat din 8 puţuri forate având o adâncime de 65m.

Cantitatea de apă expoatată trece printr-un proces de tratare, asigurând calitatea apei potabile, conform legii nr. 458 din 2002.


Staţia de epurare

Principale factori poluatori a solului, a apelor subtereane şi de suprafaţă sunt:

  • Industria
  • Agricultura
  • Omul

Epaurarea epelor menajeră şi industrială în staţia noastră trece prin două trepte: mecanic şi biologic. Apa epurată este evacuată în râul Mureş.

Să protejăm mediul împreună!


Laborator

Ministerul Sănătăţii pe data de 22.01.2014 a registrat laboratorul de chimie firmei noastre.

Putem analiza din punct de vedere chimic probele de apă, iar în 5 zile lucrătoare vă comunicăm rezultate obţinute către solicitant.

Prețurile noastre

Apa potabilă 7,43 lei/m3 de la 01. August 2023

Apa epurată 6,73 lei/m3 de la 01. August 2023

Prețurile nu includ TVA.

* 1 m3 = 1000 L

Posturi vacante

Nu sunt posturi vacante

IMPLEMENTARE STRATEGIE NATIONALA ANTICORUPTIE (SNA)

Plan_de_integritate_al_societății_Redisza_SA

Declaratie_de_avere_SZ_CS

Declaratie_de_avere_O_L

Declaratie_de_avere_P_E

Cod_de_etica_si_Conduita_profesionala

HOTARARE_CA_nr_1_14_05_2024

Declaratie_de_avere_K_CS_I

Act_aditional_la_fisa_post_Ofiter_de_conformitate

Declaratie_de_aderare_la_valorile_fundamentale_principiile_obiectivele

Decizie_directoriala_Nr_4_14_05_2024_Desemnarea_persoanei_de_contact

Documente publice

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2019
BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2020
BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2021
BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2022
BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2023
BUGET 2018
BILANT 2019
BILANT 2020
BILANT 2021
BILANT 2022
Decizia 131 Redisza SA Harghita

Contact

Sediu
Str. Mélik, nr. 11
Remetea, HR 537250
T: 0756-086318
redisza@gmail.com
Punct de lucru - Uzina de apă
Str. Vasút utca, nr. 68
Remetea, HR 535500
T: 0756-086315

© 2024 iBee / Redisza S.A.