Prezentarea firmei

  Societatea comercială „REDISZA” S.A. este persoană juridică română începând din anul 2008, de interes public, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române şi are calitate de operator regional.

Activitatea desfăsoară în trei localităţi

Comuna Remetea, operator pentru sistemul de canalizare şi apă.

Comuna Ditrău, operator pentru sistemul de canalizare şi apă.

Comuna Lăzarea, operator pentru sistemul de canalizare.

Serviciile noastre

Asigurarea apei potabile

Colectarea şi epurarea apei uzate

Vidanjare şi spălare reţea

Colectarea şi transportul apei uzate

Verificarea probelor din apa făcute de laboratorul societăţii


Uzina de apă

Cantitatea de apă potabilă pentru localităţile Remetea şi Ditrău este asigurat din 8 puţuri forate având o adâncime de 65 m.

Cantitatea de apă expoatată trece printr-un proces de tratare, asigurând calitatea apei potabile, conform legii nr. 458 din 2002.


Staţia de epurare

Principale factori poluatori a solului, a apelor subtereane şi de suprafaţă sunt:

  • Industria
  • Agricultura
  • Omul

Epaurarea epelor menajeră şi industrială în staţia noastră trece prin două trepte: mecanic şi biologic. Apa epurată este evacuată în râul Mureş.

Să protejăm mediul împreună!


Laborator

Ministerul Sănătăţii pe data de 22.01.2014 a registrat laboratorul de chimie firmei noastre.

Putem analiza din punct de vedere chimic probele de apă, iar în 5 zile lucrătoare vă comunicăm rezultate obţinute către solicitant.

Prețurile noastre

Apa potabilă 6,39 lei/m3

Apa epurată 5,85 lei/m3

Prețurile includ TVA.

* 1 m3 = 1000 L

Posturi vacante

În temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizăm concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:
- dispecer – trei posturi cu normă întreagă la Stația de apă și reteaua de apă;
- dispecer – patru posturi cu normă întreagă la Stația de epurare și rețeaua de canalizare
- șef stație epurare/electrician – un post cu normă întreagă, prin cumul;
- casier – un post cu normă întreagă.

Pentru detalii descărcați comunicatul oficial.
Descărcați rezultatele oficiale aici.În temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorul post vacant:
- inginer electric– un postcu normă întreagă la Stațiile de apă și Stațiile de epurare;

Pentru detalii descărcați comunicatul oficial.

În temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorul post vacant:
- dispecer – un post cu normă întreagă la Stațiile de apă și Stațiile de epurare din comuna Sarmas;
- Încasator, cititor contoare de apă - un post cu normă întreagă

Pentru detalii descărcați comunicatul oficial.

În temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorul post vacant:
- Încasator - un post cu normă întreagă
Pentru detalii descărcați comunicatul oficial.

Bilanț la 31.12.2016
Bilanț la 30.06.2017

În temeiul prevederilor OUG 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de DIRECTOR prin contract de mandat, asimilabil contractului individual de muncă, din punct de vedere al vechimii în muncă.
Pentru detalii descărcați comunicatul oficial.

Documente publice

Bilanț la 31.12.2016
Bilanț la 30.06.2017
BILANT_2017
BUGET_2018
COD_ETICA
CV_FERENCZ_BAJKO
CV_KOLLO_CSABA_ISTVAN
HOT_AGA
Organigrama
RAPORT_CENZORI
CDLM-2021
AUTORIZATIE_DE_MEDIU-71-30_09_2019
CDLM-2021-MAGYR

Contact

Sediu
Str. Mélik, nr. 11
Remetea, HR 537250
T: 0756-086318
Punct de lucru - Uzina de apă
Str. Vasút utca, nr. 68
Remetea, HR 535500
T: 0756-086315

© 2023 iBee / Redisza S.A.